Επεμβατική Δερματολογία

Η δερματοχειρουργική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Δερματολογίας με μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.
Οι περισσότερες δερματοχειρουργικές επεμβάσεις είναι ελάχιστα επεμβατικές, γίνονται γρήγορα στο ιατρείο και δεν απαιτούν παρά μόνον τοπική ή περιοχική αναισθησία με αποτέλεσμα οι ασθενείς να είναι πιο ασφαλείς και παράλληλα να μειώνεται σημαντικά τόσο το διάστημα της αποχής από τις δραστηριότητες όσο και της αποκατάστασης.