Χορήγηση από του στόματος Μινοξιδίλης και Σπιρονολακτόνης για την αντιμετώπιση της ανδρογενετικής αλωπεκίας σε κορίτσια εφηβικής ηλικίας.

Posted by: admin Comments: 0

Σε αυτή την αναδρομική μελέτη 6 κορίτσια εφηβικής ηλικίας (13-18 ετών) με ανδρογενετική αλωπεκία έλαβαν από το στόμα συνδυασμό 2.5mg μινοξιδίλης και 50mg σπιρονολακτόνης μία ή και δύο φορές ημερησίως. Όλοι οι ασθενείς ξεκίνησαν τη μελέτη με δείκτη βαρύτητας της νόσου κατά  Sinclair 2 ή 3. Οι 5 από τους 6 ασθενείς παρουσίασαν βελτίωση κατά ένα βαθμό στην κλίμακα μετά από 5 έως 13 μήνες θεραπείας. Η χορήγηση των φαρμάκων έγινε καλώς ανεκτή χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ο συνδυασμός χορήγησης από του στόματος μινοξιδίλης και σπιρονολακτόνης έχει καταδειχθεί ως ασφαλής και δραστικός στην αντιμετώπιση της ανδρογενετικής αλωπεκίας στους ενηλίκους ενώ δεν έχει μελετηθεί στην εφηβεία.

Η περιορισμένη αυτή μελέτη κατέδειξε αντικειμενική βελτίωση στους 5 από τους 6 ασθενείς. Είναι απαραίτητο να ακολουθήσουν εκτενέστερες μελέτες για την περαιτέρω εκτίμηση του θεραπευτικού σχήματος και τη ρύθμιση της δόσης για τους εφήβους ασθενείς.

Πηγή: Journal of the American Academy of Dermatology December 14, 2020